Patērētāju tiesības

Atteikuma tiesības

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa) un nosūtīt to uz e-pasta adresi: info@pasutitmebeles.lv

Atteikuma iesniegšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Jums ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

SIA „DELMER” 30 dienu laikā no atteikuma iesnieguma saņemšanas dienas izskata to un atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu. SIA „DELMER” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Patērētājs nes atbildību par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā vai iesniedzot prasību tiesā. Lūdzam saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

SIA „Delmer” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci gadījumā, ja prece ir izgatavota vai piegādāta speciāli klientam pēc speciāla projekta vai pasūtījuma!
Par speciālu projektu vai pasūtījumu uzskatāmi:
   - mēbeļu, matraču vai citu preču pasūtījums saskaņā ar  klienta individuāli izstrādātu projekta, izmēriem;
   - pasūtījums, kas sastāv no 10 vai vairāk viena artikula preču vienībām;
   - pasūtījums, kura kopējā summa ir 5 000 EUR vai vairāk, un kurām ir sastādīts individuāls cenu piedāvājums;
   - speciāli klientam pie ražotāja pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav pieejama standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsa un cita apdare pēc speciāla pasūtījuma).